پاورپوینت انواع دنباله

مطالب دیگر:
تحقیق در مورد صفات مؤمن واقعی تحقیق در مورد صفات سلبيه و ثبوتيه تحقیق در مورد صرف 50 فعل تحقیق در مورد صلح امام حسن تحقیق در مورد ضرارة بن ضمره در مواجهه با معاويه 10 ص تحقیق در مورد صنعت شیشه در ایران 10 ص تحقیق در مورد ضرارة بن ضمره در مواجهه با معاويه تحقیق در مورد ضوابط بهداشتی صنعت پرورش طیور گوشتی تحقیق در مورد طبقات بهشت و جهنم تحقیق در مورد طراح و آرشیتکت مجتمع تجاری الماس شرق 7 ص تحقیق در مورد طبيعت و محيط زيست تحقیق در مورد طراحي بيمارستان تحقیق در مورد طرح درس جامعه شناسی تحقیق در مورد ظهور حضرت محمد تحقیق در مورد ظرفيت مديريت در دوره تغييرات سريع و جهاني شدن تحقیق در مورد طرح تولید قطعات پیش ساخته بتونی تحقیق در مورد عاشورا عاشورا 9 ص تحقیق در مورد عرصه ها و آفاق اعجاز قرآن تحقیق در مورد عدس تحقیق در مورد عربی تحقیق در مورد عصر و دوران ما تحقیق در مورد عقل و وحي برتري از كدام است 10 ص تحقیق در مورد عرفان اسلامی تحقیق در مورد علف هرز جو 7 ص تحقیق در مورد عرصه ها و آفاق اعجاز قرآن 15 ص
پاورپوینت,انواع,دنباله,پاورپوینت انواع دنباله,دانلود پاورپوینت انواع دنباله ,دانلودپاورپوینت انواع دنباله ,دانلود پاورپوینت انواع دنباله,پاورپوینت انواع دنباله|31024873|rdz
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان پاورپوینت انواع دنباله را مشاهده می نمایید.


دانلود پاورپوینت با موضوع دارای 30 اسلاید و با فرمت .ppt و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید : 30 اسلاید


فرمت فایل: پاورپوینت .ppt و قابل ویرایش


آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس


قسمتی از متن نمونه:


دنباله فيبوناچي و دنباله لوكاس نوع ديگري از رشد و تصاعد را نشان مي دهند. بيادآوريد كه در تصاعد حسابي ، جمله بعدي از جمع يك مقدار ثابت به جمله، كنوني بدست مي آيد و در تصاعد هندسي، جمله بعدي از ضرب يك مقدار ثابت در جمله كنوني بدست مي آيد و
اما
در دنباله فيبوناچي و دنباله لوكاس و امثال اينها، جمله بعدي از ضرب مقدار ثابت 1.618033988 در جمله كنوني بدست مي آيد كه عددي اسرارآميز است. بررسي اين عدد شگفت انگيز صدهاسال قبل از ميلاد در هند و 1200 سال بعد از ميلاد توسط فيبوناچي، شيربچه يِ پيزا در ايتاليا وارد رياضيات شد و نسبت مقدس و نسبت طلائي نام گرفت

دنباله لوكاس
فرض كنيد فروشگاهي تاسيس مي كنيد كه در روز اول 1 تومان و در روز دوم 3 تومان مي فروشد ولي از آنپس، مقدار فروش هر روز باندازه مجموع فروش دو روز قبل از آن است. با چنين فرضياتي فروش ما چگونه رشد مي كند؟
... 1,3,4,7,11,18,29
اين دنباله در ستون LS نشان داده شده و دنباله لوكاس ناميده مي شود.
در جدول مقابل، اولين ستون از سمت چپ روز را نشان مي دهد و ستون LSميزان فروش روزها و ستون Φ نسبت فروش روز به فروش روز قبل و ستون φ نسبت فروش روز به فروش روزبعد است.

چنانكه ديده مي شود Φ و φ بسوي مقدار ثابت 1.618033988 و 0.618033988 ميل مي كنند. اين دو مقدار را نسبت فيبوناچي يا نسبت طلائي يا نسبت مقدس ناميده اند
دنباله فيبوناچي
روش بدست آوردن دنباله فيبوناچي نيز مانند دنباله لوكاس است با اين تفاوت كه مقدار فروش روز اول و دوم بترتيب 0 و 1 مي باشد. في الواقع دو مقدار اوليه مي توانندهر عددي باشند بشرطي كه مجموعشان صفر نباشد.
بين Φ و φ اين رابطه بر قرار است:
Φ - φ = 1

كل هر چيزي را ، ومثلا پاره خط بالا را ‌چگونه به دو بخش كوچك (b) و بزرگ (a) تقسيم مي كنيد كه نسبت بخش كوچك به بخش بزرگ برابر باشد با نسبت بخش بزرگ به كل هر دو بخش؟ اين مساله را مي توانيد به بيان رياضي برگردانيد:
بخش كوچكتر را برابر با 1 و بخش بزرگتر را برابر با x مي گيريم. در اينصورت :

نسبت مقدس از فرمولي با كسرهاي متداوم و راديكالهاي تودرتو و توابع مثلثاتي هم بدست مي آيد